Telefonmöten

 

Välkommen till LAA telefonmöten!

Vi har möte på tisdagar och fredagar.

Tisdagar
Tid: kl. 20.00-21.00
Mötesformat:

 • Mixat möte – Män och kvinnor
 • Öppet – Till detta möte är anhöriga och andra som inte definierar sig som kärleksmissbrukare välkomna, så länge det finns ett syfte för besöket.

Fredagar, lunchmöte
Tid: kl. 12.00-13.00
Tema: Stegen
Mötesformat:

 • Mixat möte – Män och kvinnor
 • Slutet – Du som har- eller tror dig ha ett kärleksmissbruk är välkommen.

Nykomlingar, det vill säga du som misstänker eller tror att du lider av kärleks- eller relationsmissbruk är alltid välkommen!

Såhär gör du för att delta på mötet

Ring 08-124 107 05 från din telefon och ange åtkomstkod 487617#

Ringer du från ett annat land än Sverige behöver du ett särskilt nummer och säkerhetskod. Ta kontakt med oss via kontaktformuläret så hjälper vi dig! Till kontaktformuläret

Mötestexter


Mötets början

Välkommen till detta möte för Anonyma Kärleksmissbrukare. Jag heter…  (ditt namn)  och jag är kärleksberoende. Jag är er betrodda tjänare ikväll. Anonyma Kärleksmissbrukare (LAA) är en sammanslutning av män och kvinnor med ett gemensamt mål, att tillfriskna från vårt osunda beroende av kärlek som visar sig i våra fantasier och relationer. Enda kravet för medlemskap är en önskan att arbeta mot tillfrisknande. Det finns inga inträdeskrav eller avgifter; vi är självförsörjande genom frivilliga bidrag. Vårt huvudsyfte är att ”erbjuda en trygg plats för de som vill tillfriskna från sitt kärleksmissbruk och att föra budskapet vidare till de som fortfarande lider”.

Nu stillar vi oss en stund och funderar på varför vi är här innan vi läser Sinnesrobönen tillsammans.

Gud, ge mig sinnesro
Att acceptera det jag inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan
Och förstånd att inse skillnaden

Vi ber dig att inte störa under läsningar och delning så att alla kan lyssna utan att bli distraherade. Du kan klicka på ”mute” på din smartphone eller ange *6 för att stänga av och slå på ljudet på din mikrofon.


 • Vem kan tänka sig att läsa LAA´s välkomsttext?

Välkommen till LAA

Kärleksmissbruk kommer i många former. Det finns kärleksmissbrukare som bär en fackla för otillgängliga personer. Andra blir besatta när de förälskar sig. Några kärleksmissbrukare blir beroende av de euforiska effekterna av romantik och andra kan inte släppa taget om en ”förgiftad” relation fastän de är olyckliga, deprimerade, ensamma, försummade eller i fara. Det finns kärleksmissbrukare som är medberoende och de som är narcissistiska. Vissa kärleksmissbrukare använder sex för att hantera känslor; andra har sexuell anorexi. Vad vi alla har gemensamt är att vi är maktlösa inför våra förvrängda tankar, känslor eller beteenden när det handlar om kärlek, fantasier och relationer. Ändå finns det hopp. Genom att vara ärliga mot oss själva och genom fördomsfrihet, villighet och de 12 stegen i LAA kan vi tillfriskna. Vi kan växa och förändras i själens solljus. Välkommen till LAA! Välkommen hem!


 • Vem kan tänka sig att läsa de tolv stegen?

LAA´s 12 steg

 1. Vi medgav att vi var maktlösa inför kärlek, romantik, fantasier och relationer, att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Vi började tro att en kraft större än oss själva kunde göra oss funktionella igen.
 3. Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och vårt liv i Guds försorg såsom vi uppfattade Gud.
 4. Vi gjorde en rannsakande och orädd moralisk inventering av oss själva.
 5. Vi medgav inför Gud, oss själva och en annan människa våra fels verkliga natur.
 6. Vi var fullständigt beredda att låta Gud avlägsna alla våra karaktärsdefekter.
 7. Ödmjukt bad vi Gud att avlägsna våra fel och brister.
 8. Vi gjorde en förteckning över alla de vi skadat och var beredda att gottgöra dem.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor i möjligaste mån, utom då det kunde skada dem eller någon annan.
 10. Vi fortsatte vår dagliga inventering och när vi gjorde fel medgav vi det genast.
 11. Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, så som vi uppfattade Gud, och bad bara om insikt om Guds vilja med oss och kraft att genomföra den.
 12. När vi genom dessa steg nått ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

 • Vem kan tänka sig att läsa de tolv traditionerna?

LAA´s traditioner

På samma sätt som de 12 stegen leder varje individ i dess strävan till personlig tillväxt och andlig utveckling, redogör de 12 traditionerna för gruppens ändamål och principer. Erfarenheten visar att sammanhållningen i LAA är beroende av dessa traditioner.

 1. Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand. Personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i LAA.
 2. För vår grupps syfte finns endast en högsta auktoritet, en älskande Högre Kraft som visar sig i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte.
 3. Enda villkoret för medlemskap i LAA är en önskan att tillfriskna från kärleksmissbruk.
 4. Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller LAA i sin helhet.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte. Att föra budskapet vidare till de kärleksmissbrukare som fortfarande lider.
 6. Vår LAA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag så att problem med pengar, äganderätt eller anseende avleder oss från vårt huvudsyfte.
 7. Varje LAA-grupp bör vara självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
 8. LAA bör alltid förbli icke-yrkesmässigt, men våra serviceorgan kan anställa personal för särskilda uppgifter.
 9. LAA som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för särskilda uppgifter, direkt ansvariga inför dem de tjänar.
 10. LAA tar inte ställning i yttre angelägenheter, alltså bör LAA´s namn aldrig bli indraget i offentliga tvister.
 11. Vårt förhållningssätt till allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än marknadsföring. Vi ska alltid behålla vår personliga anonymitet i förhållande till massmedia.
 12. Anonymiteten är den andliga grunden för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip framför person.

Redogörelse av Syftet

LAA startade för att ge en säker plats där kärleksmissbrukare kunde träffas och tillfriskna från sina osunda vanor. I LAA kan vi dela erfarenheter, styrka och hopp med varandra. Som grupp ska vi stötta varandra förbehållslöst. Vi kommer att läsa litteratur, dela med oss av våra idéer, bearbeta information och arbeta med LAA´s tolv steg som har lånats och bearbetats från Anonyma Alkoholister. Försäkra dig om att ingen speciell ideologi kommer att tvingas på dig. Du tar till dig det du vill och låter resten vara. Om du är en kärleksmissbrukare, eller tror att du kanske är det, kom med på vår resa mot att sätta kärlek i perspektiv och etablera sunda relationer till dig själv och andra. Låt oss göra tillsammans vad vi inte kan göra ensamma.

Delning

 • Om du inte ännu stängt av ljudet på din mikrofon är det dags att göra det nu så att mötet kan få vara en trygg plats.
 • Nu är det tid för delning. Jag vill påminna om att vi delar utifrån våra egna erfarenheter och att vi inte kommenterar, diskuterar eller debatterar något som någon annan har delat om. Som medlemmar i LAA är det viktigt att kunna säga vad som ligger dig närmast hjärtat. Om någons delning är kränkande mot någon i detta rum, var snäll och ta hand om det på ett lämpligt sätt. Jag släpper ordet fritt och påminner om att vi delar på tiden så att alla kan få dela som vill. När det är 5 min kvar av tiden är det dags att börja avsluta mötet.

Avslutning

Tack! Det var all tid vi hade för att dela idag. Om du inte fick möjlighet att dela, stanna gärna kvar efter mötet och tala med någon.

 • Vem kan leda mötet nästa vecka? Mötesordningen finns på hemsidan. Om du vill vara mötesledare men känner dig osäker, så hjälper vi dig gärna.
 • Finns det några meddelanden till gruppen?
 • Jag vill påminna om att vi är självförsörjande och tacksamma för alla frivilliga bidrag. Telefonmötet har idag inga utgifter men våra fysiska möten behöver bidrag till hyra, kaffe, te och annat som behövs för att hålla LAA i Sverige vid liv.
 • Du kan Swisha ditt frivilliga bidrag till 070-753 05 74 och märka ditt bidrag med ”telefonmöte”.

När vi nu går mot avslut vill jag än en gång påminna om att LAA är ett anonymt program. Jag ber er respektera anonymiteten och förtrogenheten för varje person på detta möte, att vad du ser här och vad du hör här stannar här när du lämnat rummet. Sprid gärna budskapet om LAA, men inte vilka eller vad som sagts här.

Vi kommer nu att läsa 12 Steg till ett andligare liv och LAA´s tolv Löften och sedan avsluta med att läsa Enighetsbönen tillsammans.


 • Vem kan tänka sig att läsa 12 Steg till ett andligare liv?

12 Steg till ett andligare liv (Celebration of Discipline)

 1. Meditation Tystna och lyssna till Gud genom dina känslor och din intuition.
 2. Bön Tala med Gud (högt eller i ditt huvud) som om du talade med en nära, personlig vän.
 3. Ödmjukhet Gud är en högre kraft. Du är en ödmjuk tjänare. Du vet redan detta och är ödmjuk inför detta.
 4. Studera Läs, skriv, lär, lyssna.
 5. Enkelhet Sakta ner. Upplev och uppskatta de enkla sakerna i livet – Naturen, musik, vänner.
 6. Ensamhet Ta dig tid att vara ensam och lyssna till din egen inre musik. Rå om ditt hem.
 7. Underkastelse Lämna över allt till Gud – såsom du uppfattar Gud.
 8. Service Sträck ut en hand till någon som behöver den och dela med dig av dig själv och dina erfarenheter.
 9. Bikt Hitta någon du kan lite på och bekänn dina mörkaste, djupaste hemligheter för den. Frigör dig från skammen.
 10. Tillbedjan Respektera din Högre Kraft. Böj ditt huvud – symboliskt eller bokstavligt. Var tacksam för den nåd som har blivit frivilligt given till dig.
 11. Prisa/Fira Var tacksam! Lyft dina händer i glädje och prisande. Sjung, dansa och var glad.
 12. Vägledning Arbeta med en sponsor/mentor som är i ständig kontakt med Gud.

 • Vem kan tänka sig att läsa LAA´s 12 Löften?

LAA´s 12 Löften

 1. Jag har en ny frihetskänsla eftersom jag släpper taget om det förflutna.
 2. Jag är hoppfull inför mina framtida relationer.
 3. Jag kan känna mig attraherad av någon utan att omedelbart förälska mig och jag kan förälska mig utan att bli besatt.
 4. Om jag känner mig överväldigad av kärleken agerar jag inte ut i mitt beroende.
 5. Jag förstår skillnaden mellan fantasi och verklighet.
 6. Jag behöver inte kontrollera dem jag älskar, inte heller låter jag dem kontrollera mig.
 7. Jag upplever en relation i taget och jag avstår från att engagera mig i ”otillgängliga” människor.
 8. Om mina basala behov inte uppfylls kan jag avsluta min relation.
 9. Jag kan lämna vilken person som helst som kränker mig verbalt eller fysiskt.
 10. Jag gör inte för andra vad de ska göra själva.
 11. Jag älskar mig själv lika mycket som jag älskar andra.
 12. Jag vänder mig till min Högre Kraft för styrka, guidning och villigheten att förändras.

 • Tack! Nu avslutar vi mötet genom att läsa Enighetsbönen tillsammans.

Enighetsbönen

Jag lägger min hand i din
Och tillsammans kan vi göra det
vi inte klarar ensamma
Vi är inte förtvivlade längre
Vi behöver inte längre vara beroende
av vår egen vacklande vilja
Vi är alla tillsammans nu
och sträcker ut händerna
Mot en kraft och styrka större än vår
När vi fattar varandras händer
finner vi kärlek och förståelse
Mer än vi någonsin kunde drömma om