Sponsorskap

Nu finns det möjlighet att med sponsor arbeta genom LAA:s 12 steg även i Sverige!

Det kommer dock att ske genom arbete i grupp. Det är en fast grupp som arbetar ihop. Inledningsvis endast för kvinnor. Arbetet sker genom videosamtal. För att delta krävs att du sedan, när sponsorn uppger dig redo, är beredd att själv sponsra i LAA. Det är önskvärt att så många som möjligt runtom i Sverige gör stegen så att LAA kan få växa i hela landet. Skicka ett mejl om du är intresserad av att delta.