Möten

Stockholm, Söndagsgruppen

Mötesformat: Öppet kvinnomöte
När: Obs! Ny tid fr.o.m. 6 januari 2019: Söndagar kl. 14.15-15.15
Praktiskt möte 1:a söndagen i månaden

Mer information

Telefonmöten

Mötesformat: Öppet, mixat möte
När: Tisdagar kl. 20.00-21.00

Mötesformat: Slutet, mixat möte
När: Fredagar kl. 12.00-13.00
Mer information

Varmt välkommen till LAA!