Möte

Stockholm

När: Onsdagar kl. 18.00-19.00
Möteslokal: Upplandsgatan 48, Stockholm (T-Odenplan)
Ingången är på vänster sida om en antik/lampaffär

Praktiskt möte 1:a onsdagen i månaden. Det finns möjlighet att ringa in till det praktiska mötet för att göra service, det gäller dock endast för det praktiska mötet och inte det ordinarie mötet som följer.

Mötesformat:

  • Kvinnomöte – Till detta möte är endast kvinnor välkomna
  • Öppet – Till detta möte är anhöriga och andra som inte definierar sig som kärleksmissbrukare välkomna, så länge det finns ett syfte för besöket
  • Föräldrar med barn är välkomna med rekommendationen att barnet är under ett års ålder och förutsatt att det sker på ett tryggt sätt för barnet och gruppen.

Uppsala

Uppsala fysiska kvinnogrupp ligger för närvarande nere. Mötet hålls istället på distans. Kontakta minnsinte@yahoo.se för att delta.

När: Onsdagar kl. 18.00-19.30
Möteslokal: St: Göransgatan 30, Uppsala

Mötesformat:

  • Kvinnomöte – Till detta möte är endast kvinnor välkomna